ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την θέση της Κύπρου δέστε πιο κάτω

Εάν δεν είχατε την ευκαιρία να μοιραστείτε τις απόψεις σας για την Περιβαλλοντική
Βιωσιμότητα
, τoν Ψηφιακό Μετασχηματισμό και τις Παγκόσμιες Προκλήσεις μπορείτε να το κάνετε εδώ.

Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Παγκόσμιες προκλήσεις

If you didn’t get a chance to submit your feedback during the Environmental Sustainability phase, Digital Transformation phase or Global Challenges phase, don’t worry.

Environmental Sustainability

Digital Transformation

Global Challenges

Η Κύπρος είναι ένα προηγμένο ναυτιλιακό κράτος με υψηλές επιδόσεις στον τομέα της εμπορικής ναυτιλίας τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Η Κύπρος είναι σήμερα ένα πλήρως ανεπτυγμένο ναυτιλιακό κέντρο και ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα πλοιοδιαχείρισης παγκοσμίως, που συνδυάζει μια ναυτιλιακή σημαία κύρους και αξιοπιστίας με υψηλά επίπεδα ασφάλειας και μια εγχώρια ναυτιλιακή βιομηχανία φημισμένη για τις άριστης ποιότητας υπηρεσίες που προσφέρει.

Το Κυπριακό νηολόγιο συγκαταλέγεται ανάμεσα στα μεγαλύτερα νηολόγια στον κόσμο και κατέχει την 3η θέση στην ΕΕ. Ο Κυπριακός εμπορικός στόλος αποτελείται από πέραν των 1000 ποντοπόρων πλοίων με ολική χωρητικότητα πέραν των 24 εκατομμυρίων τόνων.

Η διατήρηση ποιοτικού στόλου και η αποτελεσματική εφαρμογή των διεθνών επιπέδων ασφαλείας και αποτροπής τρομοκρατικών ενεργειών, καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος, συνιστούν τη θεμέλια βάση πάνω στην οποία η Κύπρος χτίζει τη φήμη της ως ένα ποιοτικό νηολόγιο και κέντρο παροχής ναυτιλιακών υπηρεσιών διεθνούς εμβέλειας.

Η Κύπρος διαθέτει ένα ολοκληρωμένο ναυτιλιακό σύμπλεγμα εταιρειών ιδιοκτησίας, διαχείρισης και ναυλώσεων πλοίων καθώς και εταιρειών που παρέχουν παρεμφερείς υπηρεσίες όπως υπηρεσίες παροχής καυσίμων, τεχνολογίας, λογισμικών, λογιστικών και ναυτασφαλιστικών υπηρεσιών, ναυπηγικής καθώς και εταιρείες ναυτικών πρακτόρων, αλλά και ναυτικές ακαδημίες. Η Κύπρος αποδίδει μεγάλη έμφαση και στην προσπάθεια που καταβάλλεται για ανάπτυξη προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας για την ναυτιλία και την γαλάζια οικονομία μέσα από την δημιουργία του Κυπριακού Ινστιτούτου για την Θάλασσα και την Ναυτιλία και του Κυπριακού Ιδρύματος για την Θάλασσα

Ένας μεγάλος αριθμός πλοιοδιαχειριστριών εταιρειών έχουν εγκατασταθεί στο νησί, οι οποίες διαχειρίζονται μεγάλο ποσοστό του κυπριακού εμπορικού στόλου, όπως επίσης και πολύ μεγάλο αριθμό πλοίων αλλοδαπής σημαίας. Σε αυτές εργοδοτούνται περίπου 55.000 ναυτικοί και γύρω στα 9.000 άτομα στη στεριά. Πολλές από τις εταιρείες αυτές συγκαταλέγονται στις μεγαλύτερες του είδους τους παγκοσμίως.

Η παροχή διαφόρων οικονομικών και φορολογικών κινήτρων, όπως το Σύστημα Φόρου Χωρητικότητας, συμβάλλουν στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου και εξασφαλίζουν ένα κλίμα οικονομικής σταθερότητας, διασφαλίζοντας σε μεγάλο βαθμό το μέλλον των ναυτιλιακών εταιρειών στο νησί μας, ενώ παράλληλα προσελκύουν νέες ναυτιλιακές εταιρείες.

Η ναυτιλία είναι ο μεγαλύτερος πρεσβευτής της χώρας μας, με σημαντική συνεισφορά στην εθνική οικονομία. Εκτιμάται ότι τα έσοδα από τη ναυτιλία ανέρχονται στο 7% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, ενώ 3% περίπου του εργατικού δυναμικού εργάζεται στην ευρύτερη ναυτιλιακή βιομηχανία. Επίσης η Κύπρος πρωταγωνιστεί στη διεθνή και ευρωπαϊκή ναυτιλιακή σκηνή, με πρωτοβουλίες που συμβάλουν στην αειφόρο ανάπτυξη της παγκόσμιας ναυτιλίας.

Η Κύπρος πήρε πρόσφατα τα εύσημα από την παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα για τον τρόπο που ανταποκρίθηκε στη πανδημία, διευκολύνοντας τις αλλαγές πληρωμάτων και των επαναπατρισμό χιλιάδων ναυτικών, προτείνοντας την διαμόρφωση ενός συντονισμένου προγράμματος εμβολιασμού των ναυτικών σε διεθνές επίπεδο.

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΥΦΥΝ)

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας δημιουργήθηκε το 2018 ως μετεξέλιξη του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας το οποίο συστάθηκε το 1978.

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας είναι αρμόδιο για τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Εγγραφή πλοίων στο Νηολόγιο Κυπριακών Πλοίων.
 • Εγγραφή μικρών σκαφών στο Μητρώο Μικρών Σκαφών.
 • Ναυτική ασφάλεια και εφαρμογή όλων των προνοιών που απορρέουν από τη σχετική νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις που κυρώθηκαν από τη Δημοκρατία. Συμπεριλαμβάνει ανάμεσα σ’ άλλα διαχείριση ασφάλειας, πρόληψη τρομοκρατικών ενεργειών εναντίον πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων, καταμετρήσεις πλοίων, ασφαλή επάνδρωση πλοίων, τηλεπικοινωνίες, καθορισμό αριθμού επιβατών σε επιβατηγά πλοία και, έγκριση εξοπλισμού πλοίων.
 • Επιθεώρηση κυπριακών πλοίων για συμμόρφωση με τους σχετικούς διεθνείς και κοινοτικούς κανονισμούς σε θέματα ασφάλειας, πρόληψης της θαλάσσιας ρύπανσης, συνθήκες εργασίας ναυτικών επί των πλοίων κλπ.
 • Επιθεώρηση αλλοδαπών (μη κυπριακών) πλοίων που προσεγγίζουν κυπριακά λιμάνια για συμμόρφωση με τους σχετικούς διεθνείς και κοινοτικούς κανονισμούς σε θέματα ασφάλειας, πρόληψης της θαλάσσιας ρύπανσης, συνθήκες εργασίας ναυτικών επί των πλοίων κλπ.
 • Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τη ρύπανση από πλοία.
 • Παρακολούθηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στην περιοχή γύρω από την Κύπρο και παροχή πληροφοριών στο Κεντρικό πληροφοριών της ΕΕ.
 • Ναυτική εργασία, συνθήκες διαβίωσης των ναυτικών και επίλυση εργατικών διαφορών σε κυπριακά πλοία.
 • Απογραφή ναυτικών–ναυτικά μητρώα, εκπαίδευση ναυτικών και έκδοση πιστοποιητικών για τους ναυτικούς.
 • Προώθηση ναυτιλιακών σπουδών και ναυτιλιακών επαγγελμάτων. Παροχή υποτροφιών για σπουδές στις κυπριακές ναυτιλιακές σχολές αλλά και χορηγία μέχρι €7,200 ανά φοιτητή για την άσκηση επί πλοίου.
 • Ακτοπλοΐα που περιλαμβάνει έλεγχο ακτοπλοϊκών επιβατηγών και ταχύπλοων σκαφών και έκδοση σχετικών πιστοποιητικών ασφαλείας καθώς επίσης έκδοση αδειών χειριστή ταχύπλοων σκαφών.
 • Νομικά θέματα που συμπεριλαμβάνουν εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας και εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.
 • Φορολογία πλοίων και ναυτιλιακών εταιρειών.
 • Ανάπτυξη και προβολή της κυπριακής εμπορικής ναυτιλίας.
 • Διεθνείς σχέσεις: Συμμετοχή σε εργασίες διεθνών οργανισμών, διαμόρφωση διμερών συνεργασιών με ναυτιλιακές αρχές ξένων χωρών.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΦΥΝ

Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου ναυτιλιακού οικοσυστήματος στην Κύπρο προϋποθέτει την υλοποίηση μιας Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής με βασικούς άξονες δραστηριότητας εκ μέρους του Υφυπουργείου Ναυτιλίας (ΥΦΥΝ) τους τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης, του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, της Παρακολούθησης των θαλάσσιων περιοχών και της ενίσχυσης της γνώσης (αξιοποίηση δεδομένων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών), συνεπικουρούμενης από δραστηριότητες οι οποίες εμπίπτουν στον έλεγχο κράτους λιμένα και στα μέτρα ασφάλειας λιμένα, στον έλεγχο παράκτιου κράτους, αλλά και στην προσέλκυση εταιρειών με συναφείς δραστηριότητες στην Κύπρο.

Στην παρούσα φάση οι δραστηριότητες του ΥΦΥΝ κινούνται πάνω σε 2 άξονες:

1

Σχεδίου κρατικής χορηγίας εκπαίδευσης και υποτροφιών για τους σπουδαστές των ναυτικών ακαδημιών με ετήσιο προϋπολογισμό τρακόσιες χιλιάδες ευρώ.

2

Παρεμβάσεων στα σχολεία μέσης εκπαίδευσης προς τους μαθητές και τους καθηγητές επαγγελματικού προσανατολισμού για την ανάδειξη της προοπτικής εργοδότησης στο ναυτιλιακό σύμπλεγμα

3

Διαδικτυακής εφαρμογής σταδιοδρομίας για χρήση από ναυτικούς και ναυτιλιακές εταιρείες ως μέσο επίσημης πληροφόρησης για τα προσόντα και πείρα των ναυτικών και μέσο εξεύρεσης εργασίας.

Ο δεύτερος αφορά στην ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας με έμφαση στην ενίσχυση του παράκτιου τουρισμού, και έχει τη μορφή:

1

Σχεδίου κρατικής χορηγίας de minimis συνολικού προϋπολογισμού τριών εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση των ακτοπλοϊκών επιβατηγών σκαφών.

2

Της νηολόγησης/εγγραφής σκαφών, της εποπτείας της ασφαλούς λειτουργίας των σκαφών, των συνθηκών εργασίας των ναυτικών, καθώς και της διαδικασίας αξιολόγησης/εκπαίδευσης/αδειοδότησης κυβερνητών ακτοπλοϊκών και χειριστών ταχύπλοων σκαφών.

3

Της διερεύνησης ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται σκάφη στη θάλασσα.

4

Της συνδρομής στη διατήρηση της καθαριότητας των θαλάσσιων νερών: Σε ό,τι αφορά στην καταπολέμηση ρυπάνσεων στη θάλασσα αρμόδια Αρχή στην Κύπρο είναι το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών. Η αρμοδιότητα του ΥΦΥΝ περιλαμβάνει την πιστοποίηση της συμμόρφωσης των υποθαλάσσιων αγωγών με την κείμενη νομοθεσία, και η εποπτεία της συμμόρφωσης των πλοίων και παράκτιων σκαφών αναφορικά με την παράδοση λυμάτων και αποβλήτων στις λιμενικές αρχές.

Τέλος, το ΥΦΥΝ, σε ευρύτερο επίπεδο, συντονίζει τη διαμόρφωση Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής η οποία περιλαμβάνει θεματικές ενότητες όπως: Οικονομική δραστηριότητα στη θάλασσα, Μείωση περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, Γαλάζια επαγγέλματα, Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός και Συλλογή & Αξιολόγηση δεδομένων.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Το ΥΦΥΝ βρίσκεται σε περίοδο μελέτης με σκοπό την αξιολόγηση και αναθεώρηση της προσέγγισης των δραστηριοτήτων του προς όφελος του παράκτιου οικοσυστήματος και κατ’ επέκταση της παράκτιας οικονομίας. Η συνδρομή σας σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας θα επιτρέψει στο ΥΦΥΝ να έχει καλύτερη εικόνα της αγοράς και των θεμάτων τα οποία την απασχολούν, ούτως ώστε να διαμορφώσει τη στρατηγική του και να αναπτύξει τις σωστές δράσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων και τη δημιουργία προοπτικής προόδου και ανάπτυξης.

Θέλουμε να διαμορφώσουμε μαζί σας μια μακροπρόθεσμη εθνική στρατηγική για την Κυπριακή Ναυτιλία και για τα θαλάσσια θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υφυπουργείου Ναυτιλίας.

Παρακαλώ μοιραστείτε μαζί μας οποιεσδήποτε ιδέες, σχόλια και προτάσεις έχετε στη βάση των πιο κάτω ερωτήσεων.

1.       Σε ποιες πτυχές των αρμοδιοτήτων του ΥΦΥΝ θεωρείτε ότι θα πρέπει να δοθεί περισσότερη σημασία και γιατί;
o         Ακτοπλοΐα
o         Ναυτιλιακές Σπουδές και Επαγγέλματα
o         Θαλάσσια Ρύπανση
o          Ταχύπλοα- Θαλάσσια Αθλήματα

2.       Πού εντοπίζετε κενά στη δραστηριότητα του ΥΦΥΝ εντός της αλυσίδας αξίας του παράκτιου κράτους;

3.       Πώς αξιολογείτε τις δραστηριότητες του ΥΦΥΝ και πώς θα μπορούσαν αυτές να διαφοροποιηθούν για να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στην παράκτια οικονομία;

4.       Μοιραστείτε τυχόν σκέψεις ή επιπρόσθετες εισηγήσεις που αφορούν τα θέματα ναυτιλίας και γαλάζιας ανάπτυξης στην Κύπρο.